Take a fresh look at your lifestyle.

توجه به مسایل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

0 271
توجه به مسایل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه, 04 تیر 1393 ساعت 22:31

تدوین نظام مسئولیت اجتماعی در شرکت ساخت و توسعه؛

توجه به مسایل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پس از تاکید دکتر آخوندی در رابطه با تدوین نظام مسئولیت اجتماعی شرکت ها، شرکت ساخت و توسعه نیز درصدد فراهم آوردن تمهیدات لازم در راستای نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی و پاسخ گویی در این شرکت است که این امر ناظر بر چگونگی تنظیم فعالیت های شرکت با رویکرد مسئولانه همراه با توسعه زیرساخت ها است. به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، دکتر نورزاد افزود: مسئولیت اجتماعی در واقع مدیریت فعالیت های شرکت با رویکرد ارج نهادن به مسایل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که در نتیجه آن انتفاعی دو سویه هم برای مردم و هم برای شرکت است. معاون وزیر راه و شهرسازی مزایای به کار گیری این مفهوم در سازمان را بسیار گسترده دانست و عنوان کرد: اولویت قرار دادن حقوق شهروندی، بهبود تصویر سازمان در جامعه، افزایش ارزش نام شرکت، دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی، محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر، مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوی تر، کارکنان با انگیزه تر و افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان از جمله مزایای توجه به مسئولیت اجتماعی در یک سازمان است.نورزاد اظهار داشت: شاخص هایی جهت پیاده سازی نظام مسئولیت شرکتی در شرکت ساخت و توسعه در حال استخراج است که بر این اساس بایست به شکل فراگیر نتایج برجسته از عملکرد این شرکت که مرتبط با جامعه است اندازه گیری شود و در راستای بهبود آن برنامه ریزی و تلاش لازم صورت پذیرد.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 7 مرحله پیاده سازی گام به گام نظام مسئولیت اجتماعی در شرکت را اینگونه تشریح کرد: شناسایی ذینفعان شرکت و تعیین سیاست های ایده آل برای هریک در مرحله اول بایست صورت گیرد. سپس تدوین رویکردها، فرآیندها و شاخص ها برای دستیابی به این سیاست ها امری ضروری می نماید. اطمینان از پشتیبانی مدیران و همچنین کارکنان شرکت از سیاست ها دو مرحله بعد است که نقشی کلیدی در موفقیت این نظام ایفا می کند. نورزاد ادامه داد: تخصیص بودجه و اجرای رویکردها و فرایندهای فوق، اندازه گیری موفقیت خود با شاخص های ادراکی از دیدگاه جامعه و عملکردی و بازنگری از دیگر مراحل پیاده سازی نظام مسئولیت اجتماعی در شرکت است.لازم به یادآوری است که وزیر راه و شهرسازی بر اساس ابلاغی خطاب به کلیه زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها را اقدامی فراتر از یک تغییر رویکرد مدیریتی دانسته و گفته است: این موضوع یک تغییر انگاره در مدیریت و داد و ستد فعال و متقابل با جامعه ای است که در آن فعالیت می کنیم


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ