Take a fresh look at your lifestyle.

ظرفیت صنعت پوشاک ایران در ایجاد ۶۰۰ هزار شغل مولد

193

طی برنامه ششم ۶۰۰ هزار شغل جدید برای صنعت پوشاک ایجاد نماید.
خانه کارآفرینان ایران – آخرین اخبار

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.