Take a fresh look at your lifestyle.

حذف زیرمیزی پزشکان تا پایان امسال

0 235
حذف زیرمیزی پزشکان تا پایان امسال مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 03 تیر 1393 ساعت 14:57

وزیربهداشت اعلام کرد:

حذف زیرمیزی پزشکان تا پایان امسال

حذف زیرمیزی پزشکان تا پایان امسال، وضعیت ماندگاری پزشکان درمناطق محروم، تعیین تکلیف تعرفهK جراحی، تصمیم گیری برای کلینیک های متادون درمانی وتوجه به جامعه پرستاری، ازجمله موضوعاتی بود که وزیربهداشت در اجلاس معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور، به آنها اشاره کرد. به گزارش شفاآنلاین، دکترسید حسن هاشمی با اشاره به اینکه درموردK جراحی که قراربود اول تیرتعیین تکلیف گردد، بزودی با بازنگری کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی تصمیم گیری می شود، افزود: امیدواریم بتوانیم تا آخرامسال تمام دریافت های غیرقانونی را جمع کنیم چون این حرکت خدمت بزرگی به جامعه پزشکی که قاطبه آنها شریف وخدوم هستند، محسوب می شود.وزیربهداشت با تاکید براینکه درمورد کمبود نیروی انسانی باید نظراتمان را یکپارچه کنیم تا ببینیم چقدرنیرونیازداریم، خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری ازبیمارستانهای با ضریب اشغال زیر50 درصد تعداد نیروها استاندارد نیست.وزیربهداشت درمورد کلینیک های متادون درمانی نیزتاکید کرد: درمورد این کلینیک ها باید تصمیمات اساسی گرفته شود واگرقراراست جلوی صدورپروانه جدید برای تاسیس این کلینیک ها گرفته شود، باید تصمیمات را دراین زمینه پایدارکرد.هاشمی با اشاره به نیازاقدامات کارشناسی درمورد اورژانس وتجهیزات پزشکی، گفت: اعتباربخشی ها باید حتما مورد تایید بخش خصوصی هم باشد. البته نمی گوییم که باید حاکمیت را به بخش خصوصی بدهیم ولی نباید این بخش را مقابل خودمان ببینیم چون خیلی ازمدیران بخش خصوصی سبقه خوبی دارند وهمراه ما هستند.وی خاطرنشان کرد: ماندگاری ومقیمی پزشکان درمناطق محروم وبیمارستانهای دولتی دومسئولیت است که آنها را به دوش معاونین درمانی می گذاریم.وزیربهداشت ادامه داد: مقیمی پزشکان حرکت خوبی است ولی دراین زمینه هیچ اجباری برای ترک مطب ها وجود ندارد. مقیمی پزشکان باید به تدریج وهمراه با سیاست های تشویقی اتفاق بیفتد وباید دراین زمینه به تفاهماتی رسید.وزیربهداشت گفت: درنظر داریم با ابزارهای تشویقی درآینده اشتیاق برای خدمت در مناطق محروم را افزایش دهیم.هاشمی با بیان اینکه جامعه پرستاری هیچ تفاوتی با جامعه پزشکی ندارد، گفت: نباید این تصوردرجامعه پرستاری ایجاد شود که وزارت بهداشت پزشک محوراست. ضمن اینکه لازم است درارتباط با پرستاران ومابقی گروههای پزشکی چند کانال ارتباطی ازطریق معاونان درمان دانشگاهها ایجاد شود.وزیربهداشت همچنین افزود: درمورد خدمات گران قیمت نیزباید استانداردهای درمان با نظرسنجی ومشارکت دانشگاهها مشخص گردد.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ