Take a fresh look at your lifestyle.

تست کیفیت بنزین از پایان تیر در بندرعباس

0 269
تست کیفیت بنزین از پایان تیر در بندرعباس مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 01 تیر 1393 ساعت 15:31

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

تست کیفیت بنزین از پایان تیر در بندرعباس

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین ضوابط جدید استاندارد خودرو خبر داد و در خصوص کیفیت بنزین نیز گفت: تا پایان تیرماه آزمایشگاه مجهزی در بندرعباس راه اندازی خواهد شد که در آن، سازمان ملی استاندارد تست کیفیت بنزین را انجام خواهد داد. به گزارش  مهر، نیره پیروز بخت در نشست خبری خود از راه اندازی آزمایشگاه مجهزی در بندرعباس به منظور تست کیفیت بنزین تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد تا چنانچه دولت تشخیص دهد به جهت حفظ سلامت مردم کنترل کیفیت بنزین را انجام دهد و در این رابطه با وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کند.رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: بنزین در سال 83 مشمول استاندارد اجباری شد و این استاندارد در سال 87 تجدیدنظر و نتیجه آن تدوین استاندارد یورو 4 برای بنزین بود، ضمن اینکه از آذر سال 84 تفاهمی میان موسسه استاندارد و وزارت نفت صورت گرفت تا کنترل کیفیت بنزین از سوی وزارت نفت صورت گیرد و سازمان ملی استاندارد بر آن نظارت داشته باشد که تا سال 90 نیز این رویه ادامه یافت.

پیروزبخت تصریح کرد: در این سالها نتایج آزمایشات وزارت نفت از سوی سازمان ملی استاندارد کنترل می شد یا خود این سازمان نیز به صورت رندوم چک‌هایی را صورت می داد اما در قانون بودجه سال 91 کار کنترل کیفیت بنزین و نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده های نفتی تولید داخل از سوی بخش خصوصی و دولتی به وزارت نفت سپرده شد که متاسفانه سازمان ملی استاندارد از گردونه نظارت حذف شد.وی اظهار داشت: از سوی دیگر، در سال 88 و 89 مصوبه ای از سوی دولت در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار گرفت تا بتواند با پشتیبانی وزارت نفت آزمایشگاه کنترل کیفیت بنزین را در استان هرمزگان راه اندازی کند در حالی که علی رغم واردات دستگاه‌های مجهز برای این کار اما وزارت نفت آن دستگاه‌ها را در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار نداد و به همین دلیل در ابتدای سال 92 اعتراض شدیدی از سوی سازمان ملی استاندارد به مسئولان وقت وزارت نفت صورت گرفت که این آزمایشگاه راه اندازی شده و دستگاهها به این سازمان ارائه شود.به گفته پیروزبخت، هم اکنون با رفع نواقص این دستگاه‌ها در حال تجهیز آزمایشگاه هستیم و تا پایان تیرماه آمادگی داریم تا تست کنترل کیفیت بنزین را صورت دهیم، ضمن اینکه اگر دولت مصوب کند کار کنترل کیفیت بنزین به سازمان ملی استاندارد سپرده شود و در شورای عالی استاندارد نیز این پیشنهاد را ارائه خواهیم داد.وی در پاسخ به این انتقاد که وزارت نفت توانایی تست بنزین یورو 4 را ندارد، تاکید کرد: تست بنزین کار سختی نیست و استانداردهای یورو 2 و یورو4 نیز قابلیت تست دارند، ضمن اینکه این امکان وجود دارد که بتوانیم در کشورهایی که آزمایشگاه‌هایی با استاندارد 17025دارند، می توانیم استاندارد بنزین را بسنجیم و بنزین مورد مناقشه را به این کشورها ارسال و نتایج آن را با گزارشات خود تطبیق دهیم.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ