Take a fresh look at your lifestyle.

استخدام کارشناس بازرگانی در سازمان قطار شهری در اصفهان

0 259

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر کارشناس بازرگانی با حداقل شریاط زیر پس طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نمایند
پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب آگهی استخدام سراسری

ارسال یک پاسخ