Take a fresh look at your lifestyle.

یک‌سوم وجه خرید تضمینی چای پرداخت شد

0 411

رئیس سازمان چای کشور:

یک‌سوم وجه خرید تضمینی چای پرداخت شد

طلب ۴۲ میلیارد تومانی چایکاران

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون 40 هزار تن برگ سبز چای به ارزش 62 میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که تنها 20 میلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است.

علی محرر رئیس سازمان چای کشور در مورد میزان خرید برگ سبز چای از کشاورزان، گفت: از ابتدای فصل برداشت چای تاکنون حدود 40 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.

وی افزود: از این 40 هزار تن 70 درصد برگ سبز چای درجه یک و 30 درصد برگ سبز چای درجه دو بوده است.

رئیس سازمان چای کشور بیان داشت: کل مبلغی که باید بابت خرید تضمینی این 40 هزار تن برگ سبز چای پرداخت شود معادل 62 میلیارد تومان است که تاکنون حدود 20 میلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است.

محرر گفت: در مقایسه با سال گذشته همین موقع 4 درصد برگ سبز بیشتری از چایکاران خریداری شده است.

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393-1392 برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار (18000) ریال و ده هزار (10000) ریال تعیین شد.

همچنین قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی معین شد.


صفحه اصلی

ارسال یک پاسخ