Take a fresh look at your lifestyle.

داستان موفقیت شرکت Giphy

546

شرکت ۴۲ نفره ی Giphy “بزرگ ترین موتور جستجوی تصاویر متحرک در جهان” که چانگ آن را در فوریه ی سال ۲۰۱۳ پایه گذاری کرد، به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیون بازدیدکننده ی منحصر به فرد و بیش از ۴ میلیون دسترسی از طریق API های خود در اپلیکیشن های دیگر دارد و بیش از […]

نوشته داستان موفقیت شرکت Giphy اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.