Take a fresh look at your lifestyle.

ایده خلاقانه گلخانه‌ی دیواری

429

این ایده درباره گلخانه ی خلاقانه ای است که با سلیقه هر فرد می توان هر تعداد از این مکعب‌ های سفید رنگ را روی هم سوار کنید و یک گلخانه‌ی چندطبقه بسازید.  

نوشته ایده خلاقانه گلخانه‌ی دیواری اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.