Take a fresh look at your lifestyle.

۷ استراتژی مهم درجهت کمک به فرزندانتان برای کسب استقلال مالی

470زندگی بعد از
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه می تواند برای شما و فرزندتان سخت باشد، بویژه زمانی
که فرزند شما ازلحاظ مالی به شما وابسته است. قرض‌های دانشجویی و اجاره های گران،
حقوق کم، می تواند زندگی مستقل را تبدیل به یک چالش برای هرکسی که در آغاز کار
است، بکند. والدین می توانند فرزندان خود را برای ایستادن روی پای خود از لحاظ
مالی حمایت کنند و مهارت های مدیریتی مالی خوبی را به آنها بیاموزند.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.