Take a fresh look at your lifestyle.

۵ اشتباه مهلک استارتاپی و چگونگی اجتناب ازآنها

427

کارآفرینان بسیاری را می بینیم که
موفق هستند درحالیکه دیگر کارآفرینان چیزی غیراز شکست نصیبشان نمی شود. برای همه
استارتاپ ها و حتی استارتاپ های موفق تهدیدات و تله هایی وجود دارد و تنها با
اراده و اعتماد به نفس می‌توان از آنها عبور کرد. دراینجا به ۵ اشتباه استارتاپی
مهلک و رایج و چگونگی اجتناب از آنها اشاره می کنیم:

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.