Take a fresh look at your lifestyle.

۵ راه برای جذب میلیون ها نفر

264تصور کنید، شما
به میلیون ها نفر دسترسی دارید. این کار بسیار آسان خواهد بود اگر بدانید که چه
باید بکنید. حقیقت ماجرا، همان تاثیرگذاران توقف ناپذیری هستند که مدام در حال
برندسازی و ترقی می باشند. آنها دائم در حال بازاریابی هستند و از هرگونه جزئیاتی در
کسب و کار خود استفاده می کنند تا به کسانی که بیشتر از همه به آنها نیاز دارند،
ارزشی را اضافه کنند. اگر شما می خواهید به میلیون ها نفر دسترسی داشته باشید و
آنها را جذب کسب و کار خود بکنید، باید یک محتوای توقف ناپذیر را ایجاد کنید و
مدام در حال ترقی باشید. شما باید یک میل قوی به این کار داشته باشید. شما همچنین
باید به این فکر کنید که چگونه می توانید سابقه خود را گسترش دهید. همین الان از
خود بپرسید: مردم چه فکری می کنند وقتی به من فکر می کنند؟

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.