Take a fresh look at your lifestyle.

بررسی کارآفرینی در زمینه کشاورزی

282

یکی از حوزه‌هایی که هنوز در بسیاری از کشورها رشد و توسعه‌ی کافی پیدا نکرده‌است، بخش کشاورزی است. بخشی که استارتاپ‌ها هنوز آن‌طور که باید و شاید وارد آن نشده‌اند. کارآفرینی در بخش کشاورزی می‌تواند فرصت‌های خوبی را نصیب کارآفرینان جوان بکند. نگاهی به تغییرات اخیر این بخش در کشورهای توسعه یافته و صنعتی قابلیت‌های […]

نوشته بررسی کارآفرینی در زمینه کشاورزی اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.