Take a fresh look at your lifestyle.

۱۰ عبارتی که هر میلیونر باید از بکار بردن آنها اجتناب کند

291این روزها همه
از پول حرف می زنند. برخی عبارات چون: آیا پول همه چیز هست یا نه؟ و یا پول باعث
شادی نمی شود، بکار برده می شود و افرادی هم نیز مغرورانه به ایراد سخن در مورد فلسفه خود در مورد پول
می پردازند. اما در حقیقت پول به همراه خود تفکری درست نیز باید داشته باشد. پس در
اینجا به ۱۰ عبارت و یا جمله اشاره می کنیم که هر میلیونری از گفتن آنها باید
اجتناب کند:

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.