Take a fresh look at your lifestyle.

چند واقعیت مهم درباره کارآفرینی که نمی دانستید!

286

قبل از آنکه به طور جدی به کارآفرین شدن فکر کنید یا فرآیند آن‌را آغاز کنید بایستی بدانید پنج واقعیت که از خصوصیات درونی شخصیت یک کارآفرین برخواسته کدامند.  

نوشته چند واقعیت مهم درباره کارآفرینی که نمی دانستید! اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.