Take a fresh look at your lifestyle.

فرصت استثنایی سرمایه گذاری در صنایع غذایی رومبا

272

صنایع غذایی رومبا جهت گسترش و تنوع محصول در زمینه تولید کوکی و کلوچه لقمه ای اقدام به پذیرش سرمایه گذار می نماید
پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب فرصت های سرمایه گذاری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.