Take a fresh look at your lifestyle.

دو خبر رویدادی استارت اپی برای تبریز

359

      دو خبر رویدادی استارت اپی برای تبریز: ۱)دوستان تبریزی یک رویداد با عنوان leanstartupmachine هست که برای برگزاریش باید یک سری رای از جانب کاربران داده بشه تا امکان درخواست برگزاری فعال بشه. اگر علاقمند برگزاری چنین رویدادهایی در تبریز هستید به لینک زیر رفته و رای دهید. لینک ۲)پنج شنبه این […]

نوشته دو خبر رویدادی استارت اپی برای تبریز اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.