Take a fresh look at your lifestyle.

همه چیز را تقسیم کنید، شاخص‌های رشد – بخش سوم

304

تقسیم سلولی شگفت‌انگیزترین نوع تقسیم در حیات بشری است، یک تقسیم زندگی‌ساز که بر اساس جدا شدن یک جزء از جزء دیگر پدید می‌آید. در بخش اول شاخص رشد به چند برابر کردن و در بخش دوم به ساده کردن اجزاء پرداختیم. تقسیم کردن در تناقض با دو مورد قبل نیست، کسب‌وکار شما می‌تواند با […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.