Take a fresh look at your lifestyle.

روش های تمرین‌ پرورش کاربردی قوه خلاقیت

323

ارزشمند‌ترین موقعیت‌ها برای تربیت ذهن خلاق مواجه شدن با چالش‌هاست. در این حالت چون ذهن مجبور است برای بقا تلاش کند از تمام ظرفیت خود بهره ببرد و در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرد. در این حال دریچه‌های کسب اطلاعات باز می‌شوند و قدرت پردازش مساله به حد اکثر می‌رسد. چالش‌ها، قرار گرفتن درموقعیت اضطرار را […]

نوشته روش های تمرین‌ پرورش کاربردی قوه خلاقیت اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.