Take a fresh look at your lifestyle.

امید به موفقیت در زندگی

291

روزی که می‌خواستم آغازگر راه زندگیم شوم به انسان‌های موفق نگاه می‌کردم و با خود می‌گفتم که فاصله بسیاری وجود دارد. اما با کمی تحقیق فهمیدم، تمامی انسان‌های موفق در آغاز راه خود جزء ده درصد پائین رشته کاری خود بوده‌اند. طرح تو چیست؟ حرکت کن. بهانه را کنار بگذار. وقت تنگ است و زمان […]

نوشته امید به موفقیت در زندگی اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.