Take a fresh look at your lifestyle.

توانمندسازی ستاره‌ها در فینوا

322

نزدیک به دوسال است که از آغاز به‌کار مراکز شتابدهی کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌گذرد. شتاب‌دهنده‌ها مراکزی هستند که به کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپای فناوری کمک‌ می‌کنند اید‌های خود را تجاری‌سازی کنند. شتاب دهنده فینوا با تمرکز در سه حوزه فضای کار اشتراکی، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعالیت خود را آغاز کرده است. فینوا […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.