Take a fresh look at your lifestyle.

ایده جالب قوطیِ جمع‌ شو

328

این ایده توسط آرمان امامی طراحی شده است و به یکی از مشکلات جمع‌آوری پسماندها کمک میکند.درادامه بیشتر با این ایده آشنا خواهید شد.

نوشته ایده جالب قوطیِ جمع‌ شو اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.