Take a fresh look at your lifestyle.

الفکا:الفبای موفقیت و کارآفرینی

280

  الفکا سایتی فعال در زمینه کسب و کار و کارآفرینی است که خود را این چنین معرفی می کند: الفکا چیست؟ الفکا با عنوان الفبای موفقیت و کارآفرینی,سایتی در زمینه توسعه مهارت های فردی و در ادامه کارآفرینی است.الفکا در نظر دارد به عنوان یک مجله اینترنتی به جایگاه جامع ترین سایت کارافرینی فارسی […]

نوشته الفکا:الفبای موفقیت و کارآفرینی اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.