Take a fresh look at your lifestyle.

ایده برای محدوده خطر وسیله های نقلیه

285

سالانه تصادفات و جراحات زیادی در دنیا در این محدوده خطرناک اتفاق می‌افتد. ایده امروز درباره یکی از خطراتی است که هنگام پیچیدن ماشین، تریلرها و کانتینرها وجود دارد، چرا که محدوده خطر این وسیله های نقلیه برای عابران و دیگر ماشین‌ها مشخص نیست.

نوشته ایده برای محدوده خطر وسیله های نقلیه اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.