Take a fresh look at your lifestyle.

ایده خلاقانه دستبند نجات

284

سالانه خبر غرق شدن بسیاری افراد در آب را می شنویم  چرا که وقتی که می خواهید به تنهایی شنا کنید همیشه خطر خستگی و یا گرفتگی عضلات شما را تهدید می‌کند بدون آن که کسی بفهمد و به دادتان برسد. خوب جان انسان ها بسیار مهم است و قطعا هر ابزاری که در جهت ایمنی […]

نوشته ایده خلاقانه دستبند نجات اولین بار در ایده باران پدیدار شد.

ایده باران

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.