Take a fresh look at your lifestyle.

طرح «هر خانه یک موزه» تصویب شد

296


طرح «هر خانه یک موزه» تصویب شد

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی خبر داد که طرح «هر خانه یک موزه» به تصویب رسید و امیدواریم با اجرایی شدن آن، بتوانیم همه این موزه‌ها را ثبت کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا کارگر با اشاره به ایجاد یک موزه خصوصی، هر دو هفته در طول سال گذشته برای نخستین بار در کشور، اظهار کرد: با این اتفاق امیدواریم در آینده هر ۱۰روز یک موزه ایجاد و به مرور در نهایت هر روز یک موزه در کشور راه‌اندازی کنیم تا به طرح «هر خانه یک موزه» برسیم.

او در ادامه با تاکید بر این اعتقاد که تا زمانی که متصدی امور موزه‌ها دولت باشد، به هدف خود در ایجاد موزه نمی‌رسیم، افزود: بخش خصوصی در دو سال گذشته در این زمینه از دولت پیشی گرفت، به‌گونه‌ای که در این مدت ۴۰موزه در سطح کشور ایجاد شده است.

مدیر پیشین موزه ملی ایران با اشاره به حضور پررنگ مردم در موزه‌ها در طول چند سال گذشته، بیان کرد: با این اتفاق دیگر سوال نخ‌نمای قدیمی درباره حضور کمرنگ مردم و بی‌توجهی به موزه‌ها از اذهان پاک می‌شود. در سال گذشته بیش از ۲۰میلیون نفر از بناها و موزه‌های میراث فرهنگی بازدید کردند.

کارگر، ساماندهی اشیای تاریخی در موزه‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده در موزه‌ها دانست و افزود: برای نخستین‌بار بزرگ‌ترین ساماندهی علمی در کشور رخ داد و حدود ۵۰هزار شیء از یک مخزن ساماندهی شد.

او همچنین با اشاره به اهدای بزرگ‌ترین مجموعه سکه‌های تاریخی به موزه ملی ایران توسط «منوچهر خواجه‌نوری»، اظهار کرد: همه این اتفاقات خوب در حوزه فرهنگ و میراث در بدترین شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته رخ داد.

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی گفت: امروز ما مدعی هستیم که موزه‌داران ما بیش از همیشه به رسالت خود یعنی توسعه میراث و گسترش دیپلماسی فرهنگی در کشور با دستان خالی می‌پردازند.

او تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی قصد دارد درِ موزه‌ها را به روی مردم باز کند و سنت حفاظت از موزه را که امروز به مثابه یک جایگاه نظامی است، از میان بردارد. کارگر بیان کرد: امیدوارم در چند سال آینده در هر خانه یک ویترین از ارزشمندترین آثار تاریخی خانواده نگهداری شود.

فرصت سرمایه گذاری

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.