Take a fresh look at your lifestyle.

چه‌ چیزی کاربران را متقاعد به خرید می‌کند؟

332

یک تجربه جالب دیروز به قصد خرید لباس به یکی از پاساژهای نزدیک محل کارم رفتم، همینطور قدم‌زنان از پشت ویتر‌ین‌های بزرگ و رنگی مغازه‌ها مشغول تماشای لباس‌ها بودم که یک پیراهن توجهم را جلب کرد. نزدیک‌تر رفتم، به نظر جالب آمد، وارد مغازه که شدم آقای فروشنده خوش برخورد زودتر سلام کرد، وقتی در […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.